Sairauspoissaoloihin liittyy sekä käytännön menettelytapoja että juridiikan asettamia vaatimuksia.

Asiantuntijalääkärin johdolla saat näkemystä siihen, miten sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyysasiat olisi hyvä ottaa puheeksi työntekijän kanssa, miten sairauspoissaoloja kannattaa seurata ja mitä työnantaja voi tehdä työntekijän työhön paluun tukemiseksi. Myös koronavirusinfektioon liittyvät poissaolotilanteet, kuten karanteeni, altistukset, rokotukset, long covid – ja näihin liittyvät  haasteet – käydään läpi.

Lisäksi kerrotaan käytännön toimintaohjeita haastaviin tilanteisiin: Miten ottaa sairauspoissaolot puheeksi työntekijän kanssa? Mitä hyötyä on varhaisesta puuttumisesta? Entä miten tulkitaan sairauspoissaolotodistusta, jonka diagnoosikoodi ei välttämättä edellytä, että työnantaja maksaa palkkaa? Mitä tällaiset koodit ovat ja miten niitä tulisi tulkita?

Koulutuksen päätteeksi perehdymme syvemmin työkyvyttömyysajan palkan maksamiseen liittyviin juridisiin edellytyksiin sekä ongelmakohtiin, kuten koronavirukseen liittyviin erityiskysymyksiin. Lisäksi käsitellään työnantajan oikeus irtisanoa työsopimus työkyvyn alenemisen vuoksi.

Käsiteltävät aihealueet sekä tavallisimmat sairauspoissaoloihin liittyvät kysymykset:

  💎 Koronainfektioon liittyvä työstä poissaolot  – Altistumiset, karanteeni, rokotukset, long covid? – Mitä haasteita näihin liittyy?

 💎 Varhaisen tuen malli – Milloin esimiehen on otettava puheeksi toistuvat lyhytaikaiset sairauspoissaolot?

 💎 Sairauspoissaolojen seuranta ja hallinta – Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa

 💎 Palkanmaksun kannalta tulkintaa vaativat diagnoosikoodit – Työuupumus, pitkittynyt suru, masennus, päihteiden käyttö – ovatko sairauksia? Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuutta?

💎 Työhön paluun tuki – Milloin korvaavaa tai muokattua työtä voidaan tarjota tai ehdottaa? Minkälaista korvaavaa työtä voidaan työntekijälle osoittaa?

💎 Työkyvyttömyysajan palkka – Milloin työnantajalla on oikeus kieltäytyä palkanmaksusta? Mitä sairauslomalla saa tehdä? Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus, jos työntekijä on omalla toiminnallaan aiheuttanut työkyvyttömyyden?

💎 Työsuhteen päättäminen ja työkyvyttömyys – Missä tilanteissa työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä sairauspoissaoloihin liittyen?

Päivän tarkempi ohjelma tästä.

Koulutuksessa luennoivat EK:n lakiasiainjohtaja ja EK-Tiedon toimitusjohtaja
Markus Äimälä sekä EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Molemmat ovat asiantuntevia ja kokeneita luennoitsijoita, ja osaavat esittää asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi.

 

 

-Asiantuntijat apunasi-

#webinaari  #koulutus #ektietokurssit #sairauspoissaolot #henkilöstö #hr #henkilöstöhallinto #työkyvyttömyys #työsuhde #työnantaja