Webinaaritallenteet

Kehitä osaamistasi ajasta ja paikasta riippumatta!

Suosittelemme webinaaritallenteita koulutusmuotona erityisesti niille, jotka eivät pääse koulutuspäivänä paikanpäälle tai webinaariin.

🎬 Webinaaritallenteet ovat toteutuneiden koulutustilaisuuksien tallenteita.
Tallenteen hinta on -30 % kyseisen koulutuksen alkuperäisestä hinnasta (+ alv 24 %), ja se sisältää koulutusmateriaalin.

Saat webinaaritallenteen käyttöösi heti tilauksen tehtyäsi – linkki tallenteeseen lähetetään tilausvahvistuksen mukana. Laskutus tapahtuu jälkikäteen. Tallenteen katseluoikeus on kuusi (6) kuukautta ostopäivästä.

Webinaaritallenne: Perhevapaauudistus palkkahallinnossa

Perhevapaauudistusta koskeva lakipaketti tuli voimaan 1.8.2022 (HE 129/2021).

Kesto: 2 h 31 min
Hinta: 273.00 €
Tallennus pvm.: 25.8.2022
EK:n jäsenhinta: 210,00 €

Tallenne: Kansainvälisen työskentelyn verotus ja sosiaaliturva – perusperiaatteet & erityiskysymykset | Suomesta lähetettävät työntekijät

Kansainvälisen verotuksen ja sosiaaliturvan perusteet & erityiskysymykset -koulutus on erittäin kattava kokonaisuus kansainväliseen työskentelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Kesto: 5 h 54 min
Hinta: 364,00 €
Tallennus pvm.: 11.5.2022
EK:n jäsenhinta: 280,00 €

Tallenne: Kansainvälisen työskentelyn verotus ja sosiaaliturva – perusperiaatteet & erityiskysymykset | Suomeen saapuvat työntekijät

Kansainvälisen verotuksen ja sosiaaliturvan perusteet & erityiskysymykset -koulutus on erittäin kattava kokonaisuus kansainväliseen työskentelyyn liittyvistä kysymyksistä.

Kesto: 5 h 32 min
Hinta: 364,00 €
Tallennus pvm.: 5.5.2022
EK:n jäsenhinta: 280,00 €

Tallenne: Työsuhdeasioiden ABC – Osa C: Työsuhteen päättämistavat – ja menettely

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisellä tavalla työsuhteen päättämistapoja, ja niihin liittyvä menettely, työnantajan näkökulmasta.

Kesto: 5 h 11 min
Hinta: 350,00 €
Tallennus pvm.: 28.4.2022
EK:n jäsenhinta: 273,00 €

Tallenne: Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi työsuhteen ehtojen muuttamiseen liittyvä juridiikka. Erityisesti kiinnitetään huomiota tyypillisimpiin käytännön muutostilanteisiin ja oikean menettelyn valintaan.

Kesto: 2 h 35 min
Hinta: 238,00 €
Tallennus pvm.: 22.4.2022
EK:n jäsenhinta: 182,00 €

Tallenne: Tulorekisteri – Palkkatietojen ilmoittamiseen liittyvät yleisimmät virheet ja niiden korjaaminen

Koulutuksessa käydään läpi tulorekisteri-ilmoittamisen periaatteita sekä kompastuskiviä, ja avataan ilmoittamisen solmukohtia esimerkkien avulla.

Kesto:
Hinta: 273,00 €
Tallennus pvm.: 20.4.2022
EK:n jäsenhinta: 210,00 €

Tallenne: Työsuhdeasioiden ABC – Osa B: Työntekijän poissaolot, yhdenvertainen kohtelu sekä yksityisyyden suoja työsuhteessa

Koulutuksessa käydään läpi erilaiset työstä poissaolot, työntekijöiden yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja tasapuolinen kohtelu sekä yksityisyyden suoja työelämässä.

Kesto: 4 h 59 min
Hinta: 350,00 €
Tallennus pvm.: 12.4.2022
EK:n jäsenhinta: 273,00 €

Tallenne: Vuosilomalaki ja lomapalkan laskenta

Käytännönläheinen paketti loman ansainnasta ja lomapalkan laskennasta. Lisäksi selostetaan miten 1.8.2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus vaikuttaa vuosiloman ansaintaan, sen antamiseen sekä lomapalkan laskentaan.

Kesto: 4 h 50 min
Hinta: 364,00 €
Tallennus pvm.: 7.4.2022
EK:n jäsenhinta: 280,00 €

Tallenne: Työsuhdeasioiden ABC – Osa A: Työntekijän palkkaaminen, työaika ja vuosiloma

Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisellä tavalla uuden työntekijän palkkaamiseen sekä työsuhteeseen liittyviä perusasioita.

Kesto: 5 h 10 min
Hinta: 350,00 €
Tallennus pvm.: 30.3.2022
EK:n jäsenhinta: 273,00 €

Tallenne: ALV-trilogia, osa III: Kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja alv

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus on aiheena erittäin laaja, ja siitä syystä olemme jakaneet sen kolmeksi eri sisältöiseksi puolen päivän mittaiseksi koulutukseksi.

Kesto: 2 h 37 min
Hinta: 273,00 €
Tallennus pvm.: 29.3.2022
EK:n jäsenhinta: 210,00 €

Tallenne: Henkilötietojen käsittely työsuhteessa sekä koronatietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojakysymykset

Koulutuksessa esitellään tietosuoja-asetuksen ja lainsäädännön vaatimukset, sekä koronatietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojakysymykset työpaikoilla.

Kesto: 2 h 38 min
Hinta: 238,00 €
Tallennus pvm.: 24.3.2022
EK:n jäsenhinta: 182,00 €

Tallenne: Työmatkakustannusten korvaaminen pähkinänkuoressa

Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamiseen liittyvät kysymykset ovat yksi ennakkoperinnän monimutkaisimmista alueista.

Kesto: 2 h 16 min
Hinta: 273,00 €
Tallennus pvm.: 23.3.2022
EK:n jäsenhinta: 210,00 €

Tallenne: ALV-trilogia, osa II: Kansainvälisen palvelukaupan ALV

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus on aiheena erittäin laaja, ja siitä syystä olemme jakaneet sen kolmeksi eri sisältöiseksi puolen päivän mittaiseksi koulutukseksi.

Kesto: 2 h 35 min
Hinta: 273,00 €
Tallennus pvm.: 15.3.2022
EK:n jäsenhinta: 210,00 €

Tallenne: Palkanlaskennan perusteet

Koulutuksen tavoitteena on selvittää palkan määräytymisperusteita ja palkanlaskennan yleisiä periaatteita. 

Kesto: 5 h 12 min
Hinta: 364,00 €
Tallennus pvm.: 10.3.2022
EK:n jäsenhinta: 280,00 €

Tallenne: ALV-trilogia, osa I: Tavarakauppa EU:ssa & ALV

Suositun alv-trilogian ensimmäisessä osassa perehdytään mm. yrityksen tavarakauppaan EU:ssa sekä yhteisömyynnin ja yhteisöhankinnan käsitteisiin.

Kesto: 2 h 41 min
Hinta: 273,00 €
Tallennus pvm.: 3.3.2022
EK:n jäsenhinta: 210,00 €

Tallenne: Uusi yhteistoimintalaki 2022

Vanha laki on kumottu ja tilalle on tullut 1.1.2022 kokonaan uusi yhteistoimintalaki.

Kesto: 2 h 41 min
Hinta: 238,00 €
Tallennus pvm.: 1.2.2022
EK:n jäsenhinta: 182,00 €

Tallenne: Palkanlaskennan erityiskysymyksiä II

Koulutuksessa käsitellään työntekijän työstä poissaoloja ja niihin liittyviä palkanlaskennan erityiskysymyksiä.

Kesto: 2 h 38 min
Hinta: 259,00 €
Tallennus pvm.: 12.11.2021
EK:n jäsenhinta: 203,00 €

Tallenne: Sairauspoissaolot – käytännön toiminta ja juridiikka

Perehdytys sairauspoissaoloihin liittyviin käytännön toimintatapoihin ja lain asettamiin vaatimuksiin.

Kesto: 3 h 23 min
Hinta: 206,50 €
Tallennus pvm.: 26.10.2021
EK:n jäsenhinta: 164,50 €

Tallenne: Työsuhteen päättäminen työntekijään liittyvillä perusteilla

Millaisissa tilanteissa työnantajalla on oikeus päättää työsuhde työntekijän henkilöön liittyvillä syillä?

Kesto: 3 h 17 min
Hinta: 206,50 €
Tallennus pvm.: 12.10.2021
EK:n jäsenhinta: 164,50 €

Tallenne: Koeaikapurku ja siihen liittyvät erityiskysymykset

Koeaika ja työsopimuksen purku – miten ja millä perustein työsopimus voidaan päättää koeajalla?

Kesto: 53 minuuttia
Hinta: 164,50 €
Tallennus pvm.: 24.9.2021
EK:n jäsenhinta: 126,00 €

Tallenne: Työlainsäädännön merkittävimmät & mielenkiintoisimmat oikeustapaukset

Tilaisuuden aikana käydään läpi iso joukko tärkeimpiä työoikeudellisia oikeustapauksia vuoden ajalta. Tapausten läpikäynnin yhteydessä pohdimme myös tuomioiden taustalla olevia juridisia kysymyksiä.

Kesto: 1 h 46 min.
Hinta: 185,50 €
Tallennus pvm.: 17.9.2021
EK:n jäsenhinta: 147,00 €

Tallenne: Työturvallisuus- ja suojelu – Tiedosta työympäristön riskit ja vaaranpaikat

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta.

Kesto: 2 h 40 min
Hinta: 206,50 €
Tallennus pvm.: 21.5.2021
EK:n jäsenhinta: 164,50 €

Tallenne: Palkanlaskennan erityiskysymykset I

Puolen päivän koulutuksessa käsitellään erityistilanteiden, kuten lomautusten ja vaihtelevien työaikojen sekä päällekkäisten poissaolojen vaikutusta palkkahallintoon.

Kesto: 2 h 40 min
Hinta: 259,00 €
Tallennus pvm.: 20.5.2021
EK:n jäsenhinta: 203,00 €

Tallenne: Liikkeen luovutus: ulkoistamisen, alihankinnan ja yrityskauppojen vaikutukset työsuhteisiin

Käytännönläheinen koulutus liiketoiminnan luovutustilanteista ja niihin liittyvien muutosten vaikutuksista työsuhteisiin.

Kesto: 1 h 31 min
Hinta: 175,00 €
Tallennus pvm.: 4.5.2021
EK:n jäsenhinta: 136,50 €

Tallenne: Koronaepidemian vaikutukset vuosilomaan ja lomapalkan laskentaan

Koulutuksessa esitellään koronaepidemian keskeisimmät vaikutukset vuosilomiin: poikkeamat vuosiloman ansainnassa, lomapalkan laskennan ongelmatilanteet sekä etätyö lomaetuuksissa.

Kesto: 2 h 37 min
Hinta: 259,00 €
Tallennus pvm.: 15.4.2021
EK:n jäsenhinta: 203,00 €

Tallenne: Uutta työoikeudesta 2020

Työlainsäädäntöä muokataan jatkuvasti vastaamaan tämän päivän työelämää.

Kesto: 2 h 45 min
Hinta: 206,50 €
Tallennus pvm.: 1.10.2020
EK:n jäsenhinta: 164,50 €

Tallenne: Uusi Työaikalaki – Mikä muuttuu 1.1.2020?

Koulutuksessa käydään läpi lakiesitystä käytännönläheisesti ja pitäen silmällä muutoksia nykytilaan verrattuna.

Kesto: 2 h 49 min
Hinta: 203,00 €
Tallennus pvm.: 7.11.2019
EK:n jäsenhinta: 161,00 €

Tallenne: Uusi työaikalaki palkkahallinnossa

Koulutuksessa käydään läpi uuden työaikalain säännöksiä ja muutoksia. Tavoitteena on selvittää säännösmuutosten vaikutusta ja merkitystä käytännössä.

Kesto: 4 h 52 min
Hinta: 336,00 €
Tallennus pvm.: 10.10.2019
EK:n jäsenhinta: 269,50 €

Tallenne: Työntekijän puutteellinen työsuoritus irtisanomisperusteena

Perehdytys asioihin, joita työnantajan on erityisesti huomioitava harkitessaan työsuhteen päättämistä heikon työsuorituksen johdosta.

Kesto: 1 h 44 min
Hinta: 182,00 €
Tallennus pvm.: 5.9.2019
EK:n jäsenhinta: 143,50 €

Tallenne: Palkka & Tulorekisteri

Kurssi on kattava läpileikkaus palkan määräytymisperusteista ja erilaisista palkkaeristä.

Kesto: 2 h 42 min
Hinta: 255,50 €
Tallennus pvm.: 22.8.2019
EK:n jäsenhinta: 199,50 €

Tallenne: Uutta työoikeudesta 2021

Koulutuksessa kuulet ensikäden tietoa tulevista muutoksista sekä niiden taustoista ja vaikutuksista!

Kesto: 2h 40 min
Hinta: 206,50 €
Tallennus pvm.: 29.4.2019
EK:n jäsenhinta: 164,50 €

Tallenne: Vuosilomalaki 2019 ja tulorekisteri – muutokset ja ilmoittaminen

Tällä kurssilla kerrotaan vuosilomalakiin 1.4.2019 tulleesta muutoksesta, sen vaikutuksesta palkkahallintoon sekä ilmoittautumismenettelystä tulorekisteriin. Kompakti tietopaketti palkkahallinnon ammattilaisille!

Kesto: 2 h 24 min
Hinta: 255,50 €
Tallennus pvm.: 29.4.2019
EK:n jäsenhinta: 199,50 €