CER-direktiivin (Critical Entities’ Resilience Directive) tavoitteena on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten palveluiden häiriönsietokyvyn parantaminen, eli elintärkeiden palveluiden mahdollisimman häiriöttömän toiminnan sekä jatkuvuuden varmistaminen.

NIS2-direktiivi (Directive on Security of Network and Information Systems) on tietoverkkoja ja tietoturvallisuutta koskeva säädös, jonka tavoitteena on parantaa EU-jäsenmaiden ja niissä toimivien kriittisten organisaatioiden kyberturvallisuutta.

➡  Yhdessä nämä kaksi direktiiviä pyrkivät kattamaan organisaatioiden kyberfyysisen rajapinnan, joissa molemmissa keskitytään mm. yksittäisiin soveltamisalan organisaatioihin, EU-jäsenvaltioiden sisäiseen yhteistyöhön ja viranomaistoimintaan, sekä EU-jäsenvaltioiden väliseen ja EU-tason viranomaisyhteistyöhön.

Molempien direktiivien kansalliset toimeenpanolait on direktiivien mukaan hyväksyttävä 17.10.2024 mennessä.

Monissa yrityksissä pohditaan tällä hetkellä mm.

  • kuuluvatko ko. yritykset soveltamisalaan
  • mitä vaatimukset ovat
  • miten nykyistä toimintaa tulisi niiden vuoksi muuttaa
  • mistä ylipäätään valmistautuminen kannattaisi aloittaa

➡ Yhdessä toimeenpantavat lait laajentavat olennaisesti organisaation ulkopuolelta tulevaa varautumisen ohjausta myös yrityskentässä ja tulevat muuttamaan dynamiikkaa, jolla tähän saakka Suomessa on huoltovarmuutta ja varautumista rakennettu.

Tule kuulemaan direktiivien keskeisimmistä tavoitteista, toimeenpanosta sekä soveltamisesta suomalaisissa organisaatioissa!

Koulutuksen ohjelma.

🔎 Kouluttajana toimii riskienhallinnan, yritysturvallisuuden ja niihin liittyvän juridiikan johtava asiantuntija ja varatuomari Markku Rajamäki, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)

🖊 Lähetä asiantuntijalle mieltä askarruttava kysymyksesi jo ennakkoon ilmoittautumislomakkeella. Voit palata ilmoittautumislomakkeelle vahvistusviestissä saamasi muokkauslinkin kautta vielä jälkikäteenkin, ja täydentää/lisätä kysymyksiä.

🎥 Osallistuminen webinaarin kautta helppoa ja vaivatonta!

Webinaari toteutetaan GoToWebinarilla. Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Kamerakuva sekä mikrofonisi on pois päältä koulutuksen ajan, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Webinaarin moderaattori vastaa webinaarista ja sen kautta tapahtuvasta viestinnästä. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan webinaariin mistä päin maailmaa tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #webinaari #yritysturvallisuus #eu #CER #NIS2