Koulutuksessa käydään läpi ongelmatilanteisiin puuttumista ja varoituksen antamista käytännössä esimerkkitapauksien avulla.

Työpaikalla voi tulla vastaan tilanteita, joissa työntekijä rikkoo työsopimusta tai työpaikan sääntöjä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi työaikojen noudattamatta jättäminen, työtehtävien laiminlyönti, työpaikkakiusaaminen, alkoholin tai huumeiden käyttö tai työvälineiden väärinkäyttö. Jos puuttuminen ei auta, ja varoituksista huolimatta sama moitittava menettely jatkuu, voi työnantajalla olla oikeus jopa työsuhteen päättämiseen. Varoituksella on tyypillisesti tärkeä merkitys työsuhteen päättämistilanteissa, joten varoituksen sisältöön ja antamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Tämä koulutus antaa sinulle tietoa ja taitoja, miten voit puuttua työpaikan haastaviin tilanteisiin oikea-aikaisesti, rakentavasti ja lainmukaisesti. Saat myös tietää, milloin ja miten voit antaa työntekijälle varoituksen ja mitä se tarkoittaa työsuhteen jatkumisen kannalta.

Koulutuksessa käsitellään:

 • Johdantona työnantajan, esihenkilön ja työntekijän keskeiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Ongelmatilanteisiin puuttuminen:
  • Mihin esihenkilön tulisi puuttua – tyypilliset ongelmatilanteet?
  • Miten esihenkilö voi puuttua?
 • Varoituksen antaminen käytännössä:
  • Milloin varoituksen voi antaa?
  • Kuinka monta varoitusta laki edellyttää?
  • Miksi varoitus on hyvä antaa kirjallisesti?
  • Mikä on varoituksen merkitys?
  • Millainen on hyvä varoituksen sisältö?

Koulutuksen aikataulu tästä.

Luennoitsijana toimii työoikeuden erityisosaaja, johtava juristi Anna Hakola Hyvinvointiala HALI ry:stä ja Akses Oy:stä. Annalla on käytännönläheinen ote kouluttamiseen ja hänen koulutuksien tavoitteena onkin tarjota oivalluksia, selkeyttää lainsäädännön perusteita ja jakaa käytännönläheisiä vinkkejä tilanteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen

🖊 Lähetä asiantuntijalle mieltä askarruttava kysymyksesi jo ennakkoon ilmoittautumislomakkeella. Voit palata ilmoittautumislomakkeelle vahvistusviestissä saamasi muokkauslinkin kautta vielä jälkikäteenkin, ja täydentää/lisätä kysymyksiä.

🎥 Osallistuminen webinaarin kautta helppoa ja vaivatonta!

Webinaari toteutetaan GoToWebinarilla. Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Kamerakuva sekä mikrofonisi on pois päältä koulutuksen ajan, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Webinaarin moderaattori vastaa webinaarista ja sen kautta tapahtuvasta viestinnästä. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Säästy matkustamisen vaivalta ja tule mukaan webinaariin mistä päin maailmaa tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #webinaari #työsuhde #työlainsäädäntö #sairauspoissaolot