Perhevapaauudistusta valmistelleiden STM:n ja TEM:n kolmikantaisten työryhmien mietintö on julkaistu helmikuussa 2021. Perhevapaauudistuksen yhteydessä pannaan täytäntöön myös EU:n työelämän tasapaino -direktiivistä johtuvat muutostarpeet.

Uuden sääntelyn on määrä tulla voimaan 1.8.2022 ja se tuo muutoksia mm. sairausvakuutuslain perhevapaaetuuksiin ja työsopimuslain mukaiseen perhevapaajärjestelmään. Uudistuksen yhteydessä työsopimuslakiin lisätään mm. uusi työelämän tasapainodirektiivin edellyttämä omaishoitovapaa, jota työntekijä voi käyttää vakavasti sairaan ja tukea tarvitsevat omaisen hoitoon liittyvissä tilanteissa.

Koulutuksessa käymme läpi:

  • Työsopimuslain uusi perhevapaakokonaisuus
    • Uudistus lisää perhevapaiden käytön joustavuutta ja perheiden valinnanvapautta – Mikä muuttuu?
    • Isyysvapaa poistuu – Isille jatkossa pidempi ja joustavampi vanhempainvapaa
    • Uusi omaishoitovapaa – Kuka voi käyttää ja missä tilanteissa?
  • Keskeiset muutokset sairausvakuutuslain perhevapaaetuuksiin

Luennoitsijana toimii EK:n Työelämä-vastuualueen asiantuntija Katja Miettinen, joka on toiminut EK:n edustajana Perhevapaauudistuksen työsopimuslakimuutoksia valmistelleessa työryhmässä.

🎥 Webinaari

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Mikrofonisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan! -Webinaariin voit osallistua kätevästi mistä tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #webinaari #työlainsäädäntö #perhevapaauudistus #työelämäntasapainodirektiivi