Ota palkanlaskennan perusteet haltuun. Tällä tehokkaalla koko päivän intensiivisellä kurssilla rakennat ammattitaitosi vankalle pohjalle.

Koulutuksen tavoitteena on antaa aloitteleville palkanlaskijoille, kertauksena kokeneimmille osaajille ja heidän esimiehilleen perustiedot palkan määräytymisperusteita ja palkanlaskennan yleisistä periaatteista.

Koulutuksessa saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten erilaisia palkkaeriä käsitellään lakien ja yleisesti eri työehtosopimusten näkökulmasta?
  • Miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
  • Miksi ja milloin keskituntiansiota käytetään palkanlaskennassa?
  • Mitä erilaisia työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan?
  • Milloin erilaiset lisät ovat osa peruspalkkausta, joka otetaan huomioon lomapalkassa ja muissa palkoissa?
  • Kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?

Erityyppisiä palkanlaskentasääntöjä käsitellään käytännön esimerkkien ja osallistujien kysymysten avulla.

Tilaisuuden tarkempi ohjelma tästä.

Tiesitkö, että:

👉 Jokainen palkkalaji tulee ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla. On huomioitava, että tulorekisterin tulolajit eivät kuitenkaan ole
sama käsite kuin palkanlaskennan palkkalajit.

  • Käymme läpi millä tulolajilla kukin palkkaerä ilmoitetaan tulorekisteriin. Olennainen kysymys on, mihin tulolajiin palkkaerä tai korvaus määräytymisperusteensa mukaan kuuluu.

👉 Palkkaa maksetaan tehdyn työajan ohella myös poissaolojen, kuten vuosiloman, sairausloman ja perhevapaiden ajalta.

  • Käymme läpi, miten lomapäivän palkka lasketaan ja miten sairausajan palkanmaksu voidaan järjestää.

👉 Palkkaa voidaan maksaa myös luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla.

  • Käymme läpi, miten luontoisetu käsitellään palkattoman poissaolon ajalta ja miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa.

👉 Peruspalkkausta täydentävään palkkaukseen luetaan tulos- ja voittopalkkiot sekä muut palkitsemistavat.

  • Käymme läpi mitä palkkioiden kokonaiskustannuksessa on otettava huomioon. Korottaako tulospalkkio lomapalkkaa tai muita palkkaeriä sekä maksetaanko palkkiosta sosiaalivakuutusmaksuja.


💎 Kouluttajana toimii
johtava asiantuntija sekä kokenut luennoitsija Jaana Neuvonen, Kemianteollisuus ry.  Jaanalla on monipuolista HR-kokemusta sekä käytännönläheinen ote kouluttamiseen.

🖊 Lähetä asiantuntijalle mieltä askarruttava kysymyksesi jo ennakkoon ilmoittautumislomakkeella. Käsittelemme kaikki ennakkoon lähetetyt kysymykset webinaarin aikana. Mikäli kysymys tulee mieleesi vasta rekisteröitymisesi jälkeen, ei hätää – voit palata ilmoittautumislomakkeelle vahvistusviestissä saamasi muokkauslinkin kautta vielä jälkikäteenkin, ja täydentää/lisätä kysymyksiä.

-Asiantuntijat apunasi-

#ektietokurssit #taloushallinto #palkkahallinto #palkanlaskenta