Vedän EK:ssa ryhmää, jonka tehtäviin kuuluu työelämän lainsäädäntö sekä jäsenliittojen työehtosopimustoiminnan tukeminen. Olen urallani osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun muun muassa yhteistoimintalaki-, työsopimuslaki- ja työaikalakikomiteoissa. Olen myös ollut jo pitkään työtuomioistuimen jäsen.  Lisäksi olen kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita sekä kouluttanut laajasti aiheen tiimoilta.