Toimin EK:ssa lakimiehenä työlainsäädäntöön liittyvien EU-hankkeiden parissa. Minulla on noin viidentoista vuoden työkokemus liittotason työmarkkinalakimiehen tehtävistä työlainsäädännön ja työehtosopimustoiminnan eri osa-alueilta. Minulla on vahva osaaminen työehtosopimusneuvottelutoiminnasta sekä liittotason työsuhdeneuvonta- ja erimielisyysneuvottelutoiminnasta. Lisäksi olen hoitanut työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä toimeksiantoja yleisissä tuomioistuimissa ja työtuomioistuimessa.