Toimin EK:ssa asiantuntijana työlainsäädäntöön liittyvien EU-hankkeiden parissa. Olen osallistunut useiden työlainsäädäntöömme vaikuttavien EU-direktiivien kolmikantaiseen kansalliseen täytäntöönpanoon. Minulla on yli viidentoista vuoden työkokemus työlainsäädännön eri osa-alueilta ja vahva osaaminen liittotason työehtosopimusneuvottelutoiminnasta sekä työsuhdeneuvonta- ja erimielisyysneuvottelutoiminnasta. Olen myös hoitanut työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä toimeksiantoja tuomioistuimissa.