Työskentelen Sivistassa työmarkkinalakimiehenä. Työni vaatii kattavaa työoikeudellista osaamista ja tämän osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Nykyiset työtehtäväni muun muassa jäsenneuvonnan parissa sekä aiempi työkokemukseni asianajotoimistoissa ovat antaneet minulle laajan kuvan siitä, millaisia kysymyksiä työoikeudesta voi käytännössä herätä. Työoikeus onkin eritasoisen sääntelyn ja elävän elämän yhteensovittamista, minkä vuoksi työoikeudellisten kysymysten ratkaiseminen vaatii kokemukseni mukaan työoikeudellisen sääntelyn tuntemisen lisäksi vahvaa vuorovaikutusta.

Koulutuksissani pyrin pysymään kosketuksessa tämän työoikeuden käytännönläheisyyden kanssa purkamalla lainsäädäntöä ja työehtosopimusten määräyksiä myös konkreettisilla esimerkeillä. Tavoitteeni on antaa työkaluja askarruttavien kysymysten ratkaisemiseen sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ennakolliseen tunnistamiseen.