Työskentelen Sivistysala ry:ssä työmarkkinalakimiehenä. Ratkon päivittäin yhdessä työnantajien kanssa heidän eteensä tulevia työjuridiikkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Osana työnkuvaani ovat myös mm. erimielisyyksien hoitaminen ja työehtosopimusneuvottelut. Aiemmin olen työskennellyt moninaisissa juridisissa tehtävissä, mm. yrittäjäjärjestössä ja sen omistamassa yrityksessä sekä tuomioistuimessa.

Lakimiehenä haluan toimia asiakaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. Tavoitteeni onkin tarjota mahdollisimman selkeitä juridisia eväitä työelämään. Työelämän juridisten reunaehtojen etukäteinen tunteminen on tarpeen mahdollisten ongelmatilanteiden ennakollisen tunnistamisen ja mahdollisten riskien minimoinnin kannalta.