Sosiaalivakuuttamiseen ja eri etuuksiin liittyvää asiantuntemusta rajat ylittävissä kansainvälisissä tilanteissa.