Olen työskennellyt työsuhde- ja tietosuoja-asiantuntijana vuodesta 2009 alkaen avustaen pääasiallisesti yrityksiä työnantajaliitossa sekä yrityskonsulttina. Työtehtävissäni etsin käytännön ratkaisuja työsuhteita koskevissa tilanteissa lainsäädäntöä, työehtosopimuksia ja oikeuskäytäntöä tulkiten. Ratkaistavat asiat vaihtelevat yksittäisistä, mm. työaikoja, vuosilomia ja erilaisia vapaita koskevista kysymyksistä erimielisyyksien sovitteluun ja yritysjärjestelyissä avustamiseen. Lisäksi koulutan ja luennoin paljon erilaisilla forumeilla.