Työskentelen työmarkkinajuristina Talonrakennusteollisuus ry:ssä, joka on yksi Rakennusteollisuus RT ry:n toimialayhdistyksistä. Tehtäviini kuuluu jäsenyritysten työsuhdeneuvonta, kouluttaminen, työehtosopimusneuvottelut sekä erimielisyysasioiden hoitaminen. Ennen siirtymistäni Talonrakennusteollisuus ry:n palvelukseen toimin työmarkkinajuristina Rakennustuoteteollisuus RTT ry:ssä.