Lakimiehenä Työsuhdejuristien riveissä olen erikoistunut etenkin työoikeuteen. Päätyöni on hoitaa työoikeuteen liittyviä riitatilanteita, oikeudenkäyntejä ja konsultaatioita. Toimin myös luennoitsijana työsuhteisiin liittyvissä koulutuksissa.