Sairauspoissaoloihin liittyy sekä käytännön menettelytapoja että juridiikan asettamia vaatimuksia.

Asiantuntijalääkärin johdolla saat näkemystä siihen, miten sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyysasiat olisi hyvä ottaa puheeksi työntekijän kanssa, miten sairauspoissaoloja kannattaa seurata ja mitä työnantaja voi tehdä työntekijän työhön paluun tukemiseksi.

Lisäksi kerrotaan käytännön toimintaohjeita haastaviin tilanteisiin: Miten ottaa sairauspoissaolot puheeksi työntekijän kanssa? Mitä hyötyä on varhaisesta puuttumisesta? Entä miten tulkitaan sairauspoissaolotodistusta, jonka diagnoosikoodi ei välttämättä edellytä, että työnantaja maksaa palkkaa? Mitä tällaiset koodit ovat ja miten niitä tulisi tulkita?

Koulutuksen päätteeksi perehdymme syvemmin työkyvyttömyysajan palkan maksamiseen liittyviin juridisiin edellytyksiin sekä ongelmakohtiin ja erityiskysymyksiin. Lisäksi käsitellään työnantajan oikeus irtisanoa työsopimus työkyvyn alenemisen vuoksi.

Ohjelmasisältö: 

💎 Sairauspoissaolojen seuranta, hallinta ja diagnoosikoodien tulkinta – Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työkyvyttömyys ja sairausvakuutuslaki, lääkärin todistuksen sisältö ja merkitys, sairauspoissaolojen keskeyttäminen, Kelan päätös sairauspäivärahasta

💎 Varhainen välittäminen – Työkyvyn varhainen tuki, työkykyhaasteen taustasyitä ja esilletulo, työterveyshuoltolaki ja -neuvottelu, jatkotoimenpiteet

💎 Työhön paluun tuki – Tukimuotoja, milloin korvaavaa tai muokattua työtä voidaan tarjota tai ehdottaa? Minkälaista korvaavaa työtä voidaan työntekijälle osoittaa? Kuntoutuksia, työkokeilu työterveyshuollon päätöksellä, ammatillinen kuntoutus ja  työkokeilu työeläkevakuuttaja,

💎 Työkyvyttömyysajan palkka – Milloin työnantajalla on oikeus kieltäytyä palkanmaksusta? Mitä sairauslomalla saa tehdä? Onko työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus, jos työntekijä on omalla toiminnallaan aiheuttanut työkyvyttömyyden?

💎 Työsuhteen päättäminen ja työkyvyttömyys – Missä tilanteissa työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä sairauspoissaoloihin liittyen?

Koulutuksessa luennoivat EK:n lakiasiainjohtaja ja EK-Tiedon toimitusjohtaja
Markus Äimälä sekä EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara. Molemmat ovat asiantuntevia ja kokeneita luennoitsijoita, ja osaavat esittää asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi.

🔔 Lähetä kysymyksesi kouluttajille etukäteen!

Koulutuksen aikana on mahdollista esittää kysymyksiä luennoitsijalle joko paikan päällä tai webinaarissa chatin kautta. Voit myös lähettää kysymyksesi etukäteen. Luennoitsijat vastaavat kaikkiin kysymyksiin koulutuksen aikana. Kysymykset käsitellään luottamuksella, eikä kysyjän nimeä tai yritystä mainita. Lähetä kysymyksesi ilmoittautumisesi yhteydessä ilmoittautumislomakkeella, tai jätä kysymyksesi  jälkikäteen vahvistusviestissä saamasi muokkauslinkin kautta.

 

🎥 Osallistuminen webinaarin kautta helppoa ja vaivatonta!

Webinaari toteutetaan GoToWebinarilla. Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Kamerakuva sekä mikrofonisi on pois päältä koulutuksen ajan, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Webinaarin moderaattori vastaa webinaarista ja sen kautta tapahtuvasta viestinnästä. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Säästy matkustamisen vaivalta ja tule mukaan webinaariin mistä päin maailmaa tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#sairauspoissaolot #henkilöstö #hr #henkilöstöhallinto #työkyvyttömyys #työsuhde #työnantaja #hybridi #webinaari  #koulutus #ektietokurssit