Työsopimuslaissa on määritelty, millaisissa tilanteissa työnantaja voi päättää työntekijän työsuhteen hänestä itsestään johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä.

Työsuhteen päättämistapoja on useita: irtisanominen, purkaminen, koeaikapurku, purkautuneena pitäminen… Joskus sopivinta päättämisperustetta voi olla vaikea valita. Jokaisella päättämisperusteella on omat edellytyksensä ja jokaiseen niistä liittyy myös omat menettelytapansa. Irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa perustetta, kun taas työsuhteen purkamisen edellytyksenä on erittäin painava syy. Koeaikapurkuun ja purkautuneena pitämiseen liittyy puolestaan omat edellytyksensä.

Henkilöön liittyvät irtisanomiset liittyvät usein sopimusrikkomuksiin, kuten työtehtävien laiminlyöntiin, lain tai työsopimuksen vastaiseen menettelyyn, alkoholin käyttöön työaikana, sairauslomien väärinkäyttöön tai työntekijän henkilöön, kuten epäasialliseen käyttäytymiseen, henkilön työntekoedellytysten muuttumiseen tai vakavaan luottamuspulaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Koulutuksen tarkoitus on selvittää lakiin perustuvia henkilösyistä johtuvia työsuhteen päättämistapoja sekä työnantajan menettelytapoja päätettäessä työsuhdetta työntekijän henkilösyihin vedoten. Tavoitteena on selventää esimerkein myös sitä, millaisilla perusteilla työnantajalla on tyypillisesti oikeus päättää työsuhde työntekijän henkilöön liittyvillä syillä.

Tutustu päivän ohjelmaan tästä.

Aihetta käsitellään niin teorian tasolla kuin oikeustapaustenkin kautta, ja koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä työsuhteen päättämistapoja työnantajalla on käytettävissään ja miten ne eroavat toisistaan?
  • Mitä eroa on työsuhteen irtisanomisella ja purkamisella?
  • Millaisia menettelytapoja työsuhteen päättäminen eri perusteilla edellyttää?
  • Voiko määräaikaisen työsuhteen päättää kesken sopimuskauden?
  • Millä edellytyksillä työntekijän työsuhteen voi päättää koeaikana?
  • Täytyykö työnantajan ilmoittaa työntekijälle koeaikapurun perusteet työsuhdetta päätettäessä?
  • Mitkä ovat yleisimpiä henkilöön liittyviä työsuhteen päättämisperusteita?
  • Minkälaisia riskejä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyy ja miten riskejä voi minimoida?

Luennoitsija
Luennoitsijana toimii lakimies Aleksanteri Viinikka Rakennusteollisuus RT:stä. Aleksanterille erilaiset työsuhdeasiat ovat varsin tuttuja, ja hän vastaakin työssään mm. jäsenyrityksien työsuhdeneuvonnasta sekä kouluttamisesta.

🔔 Lähetä kysymyksesi kouluttajalle etukäteen!

Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijalle jo etukäteen. Hän vastaa kysymyksiin koulutuksen aikana. Kaikki kysymykset käsitellään luottamuksella; kysyjän nimeä, yritystä tai muita tunnistetietoja ei paljasteta. Lähetä kysymyksesi  ilmoittautumisesi yhteydessä ilmoittautumislomakkeella, tai jätä kysymyksesi jälkikäteen vahvistusviestissä saamasi linkin kautta.

 

🎥 Webinaari

Webinaari toteutetaan GoToWebinarilla. Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Kamerakuva sekä mikrofonisi on pois päältä koulutuksen ajan, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan! -Webinaariin voit osallistua kätevästi mistä tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#työsuhde #henkilöstöhallinto #hr #hybridi #koulutus #ektietokurssit