Kilpailukieltoja koskevat säännökset muuttuvat vuoden 2022 alusta.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijä ei mene työsuhteen päätyttyä kilpailevan yrityksen palvelukseen. Asiasta säädetään työsopimuslaissa.

Nyt näihin säännöksiin on tulossa merkittävä muutos, joka vaikuttaa kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin. Lainmuutos on tulossa voimaan alkuvuodesta 2022.

🔎 Vastaisuudessa työnantajan on aina maksettava työntekijälle korvaus kilpailukieltosopimuksen aiheuttamasta rajoituksesta. Lakiin tulee säännökset korvauksen suuruudesta, maksutavasta, kilpailukieltosopimuksen irtisanomisesta ja lainmuutoksen vaikutuksesta tällä hetkellä voimassa oleviin kilpailukieltosopimuksiin.

Muuttuvan sääntelyn vuoksi työnantaja joutuu myös harkitsemaan entistä tarkemmin, milloin kilpailukieltosopimuksia kannattaa käyttää.

🔎 Käymme webinaarissa tärkeän uudistuksen ja kilpailukieltoja koskevan sääntelyn – mukaan lukien johdon sopimukset – perusteellisesti läpi niin, että yrityksillä on hyvä valmius lainmuutoksen vastaanottamiseen.

Kouluttajana toimii Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lainopillinen asiantuntija, varatuomari Mikko Nyyssölä. Mikko on päätyönsä ohella myös työtuomioistuimen tuomari, ja hän on osallistunut lukuisien oikeusriitojen käsittelyyn.

🎥 Webinaari

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Mikkisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan! -Webinaariin voit osallistua kätevästi mistä tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #webinaari #työlainsäädäntö #kilpailukielto #kilpailukieltosopimus