PERUUTETTU! – JÄRJESTETÄÄN JÄLLEEN KEVÄÄLLÄ 2024. TARKKA AJANKOHTA JULKAISTAAN KOULUTUSKALENTERISSAMME VUODEN VAIHTEESSA.

Tässä koulutuksessa käsitellään työturvallisuuteen liittyviä asioita niin lainsäädännön näkökulmasta, kuin todellisten oikeustapausten kautta.

🔎 Käymme läpi työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Selvitämme mitä tarkoittaa turvallisuusjohtaminen ja miksi työturvallisuus tulisi ottaa osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja arkea.

🔎 Käsittelemme työnantajan työturvallisuusvelvoitteita, työntekijälle asetettuja velvollisuuksia sekä osapuolten rooleja työpaikan työsuojelutoiminnassa.

Käsiteltäviä aiheita:

  • Työnantajan ja työntekijän vastuut sekä roolit
  • Suunnitelmallinen vaarojen selvittäminen ja riskinarvioinnin päivittäminen
  • Ergonomia, fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus
  • Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta

🔎 Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti erilaisten oikeustapausten kautta työnantajan ja työntekijän työturvallisuusvelvoitteita, työnantajaorganisaation sisäistä vastuunjakoa sekä oikeudellisen vastuun kohdentumista.

Päivän tarkempi ohjelma tästä.

Kouluttajat

Kouluttajina tilaisuudessa toimivat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Työelämä-vastuualueen, työturvallisuuden ja työsuojelun asiantuntija Anne Salomaa, sekä työoikeuteen erikoistunut Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtaja ja lakimies Emma Nurmi.

”Työturvallisuuden hallinta edellyttää työympäristön tuntemista”

Jotta työpaikan turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi ovat hallinnassa, on tunnettava työpaikan työprosessit, toimintatavat ja työolosuhteet ja niihin liittyvät erilaiset vaara- ja haittatekijät. Ennakoimalla vaaratilanteet ja työkykyä haittaavat tekijät, estetään vahinkojen syntyminen. Vastuullinen työnantaja myös kehittää toimintatapoja, työolosuhteita, yhteistyötä ja työilmapiiriä.

Tapauskohtaisen arvioinnin perusteella työpaikalle laaditaan suunnitelmia ja turvallisuusohjeita, joiden avulla työnantaja huolehtii työn turvallisuudesta.

Haitta- ja vaaratekijöitä voivat olla esimerkiksi

– melu, pöly, kylmyys, kuumuus, myrkyt, tärinä, säteily tai sähkö
– vaaralliset koneet ja laitteet
– liiallinen kiire tai liian pitkät työajat
– bakteerit ja virukset, homeitiöt
– huono työskentelyasento, liian raskaat taakat tai huonot työskentelyvälineet
– epäasiallinen käytös ja häirintä
– väkivallan uhka

Työturvallisuus ja -suojelu kuuluu kaikille!

 

🎥 Hybridi-tilaisuus

Tilaisuus järjestetään hybridinä. Voit siis osallistua joko paikan päällä tai verkon kautta. Mikäli joutuisimme siirtämään tilaisuuden kokonaan verkkoon ulkopuolisten tekijöiden (esim. korona) vaikutuksesta, teemme sen automaattisesti paikan päälle osallistuneiden puolesta. Muutos ei siis vaadi asiakkailtamme mitään toimenpiteitä. Muutos tehdään hyvissä ajoin, ja siitä ilmoitetaan kaikille paikan päälle ilmoittautuneille. Tuolloin voit tietysti vielä valita, haluatko osallistua koulutukseen webinaarin kautta, tai peruuttaa varauksesi kokonaan.

💻 Osallistuminen webinaarin kautta helppoa ja vaivatonta!

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Mikrofonisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä vaivattomasti live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen aina henkilö, joka vastaa webinaarista ja sen kautta tapahtuvasta viestinnästä.

Säästy matkustamisen vaivalta ja tule mukaan webinaariin mistä päin Suomea tahansa!

Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

 

-Asiantuntijat apunasi-

Tiesitkö, että työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä voivat olla esimerkiksi:

👉 melu, pöly, kylmyys, kuumuus, myrkyt, tärinä, säteily tai sähkö
👉 vaaralliset koneet ja laitteet
👉 liiallinen kiire tai liian pitkät työajat
👉 bakteerit ja virukset, homeitiöt
👉 huono työskentelyasento, liian raskaat taakat tai huonot työskentelyvälineet
👉 epäasiallinen käytös, häirintä, väkivallan uhka