Yksilöperusteinen työsuhteen päättäminen on yksi työnantajan vaikeimmista tehtävistä, ja se tulee aina hoitaa asianmukaisesti säädettyjä menettelyjä noudattaen sekä kaikkia osapuolia kunnioittaen.

Työsopimuslaissa on määritelty, millaisissa tilanteissa työnantaja voi päättää työntekijän työsuhteen hänestä itsestään johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä. Työsuhteen päättämistapoja on useita: irtisanominen, purkaminen, koeaikapurku, purkautuneena pitäminen… Joskus sopivinta päättämisperustetta voi olla vaikea valita. Jokaisella päättämisperusteella on omat edellytyksensä ja jokaiseen niistä liittyy myös omat menettelytapansa. Irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa perustetta, kun taas työsuhteen purkamisen edellytyksenä on erittäin painava syy. Koeaikapurkuun ja purkautuneena pitämiseen liittyy puolestaan omat edellytyksensä.

Henkilöön liittyvät irtisanomiset liittyvät usein sopimusrikkomuksiin, kuten työtehtävien laiminlyöntiin, lain tai työsopimuksen vastaiseen menettelyyn, alkoholin käyttöön työaikana, sairauslomien väärinkäyttöön tai työntekijän henkilöön, kuten epäasialliseen käyttäytymiseen, henkilön työntekoedellytysten muuttumiseen tai vakavaan luottamuspulaan työnantajan ja työntekijän välillä.

Koulutuksen tarkoitus on selvittää lakiin perustuvia henkilösyistä johtuvia työsuhteen päättämistapoja sekä työnantajan menettelytapoja päätettäessä työsuhdetta työntekijän henkilösyihin vedoten. Tavoitteena on selventää esimerkein myös sitä, millaisilla perusteilla työnantajalla on tyypillisesti oikeus päättää työsuhde työntekijän henkilöön liittyvillä syillä.

Aihetta käsitellään niin teorian tasolla kuin oikeustapaustenkin kautta, ja koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä työsuhteen päättämistapoja työnantajalla on käytettävissään ja miten ne eroavat toisistaan?
 • Mitä eroa on työsuhteen irtisanomisella ja purkamisella?
 • Millaisia menettelytapoja työsuhteen päättäminen eri perusteilla edellyttää?
 • Voiko määräaikaisen työsuhteen päättää kesken sopimuskauden?
 • Millä edellytyksillä työntekijän työsuhteen voi päättää koeaikana?
 • Täytyykö työnantajan ilmoittaa työntekijälle koeaikapurun perusteet työsuhdetta päätettäessä?
 • Mitkä ovat yleisimpiä henkilöön liittyviä työsuhteen päättämisperusteita?
 • Minkälaisia riskejä työsuhteen perusteettomaan päättämiseen liittyy ja miten riskejä voi minimoida?

Lisäksi selvitetään käytännön esimerkein tyypillisimpiä työsuhteen päättämissyitä, kuten:

 • Aiheettomat poissaolot
 • Työkyvyttömyys irtisanomisperusteena
 • Alkoholin käyttö työpaikalla, hoitoonohjaus
 • Epärehellisyys, näyttökysymykset
 • Työtehtävistä kieltäytyminen
 • Työtehtävien laiminlyönti
 • Alisuoriutuminen
 • Ohjeiden vastainen menettely
 • Ajokortin menetys
 • Väkivalta työnantajaa tai työtoveria kohtaan
 • Kilpaileva toiminta
 • Häirintä tai muu epäasiallinen käytös

Päivän tarkempi ohjelma tästä.

Luennoitsija
Luennoitsijana toimii työoikeuteen liittyvien riitatilanteiden erityisosaaja ja selkeäsanainen luennoitsija, Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtaja Kristiina Riipinen. Hänellä on paljon käytännön kokemusta työsuhteisiin liittyvistä erimielisyyksistä, jossa työnantajan edustajana on ollut mukana ratkaisemassa eri oikeusasteissa

 

Osallistuminen webinaarin kautta helppoa ja vaivatonta!

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Webinaari toteutetaan GoToWebinar -palvelun avulla, etkä tarvitse muuta kuin internetyhteyden (suosittelemme selaimeksi Chromea, Edgeä tai Firefoxia) sekä sähköpostin. Mikrofonisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä vaivattomasti live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen aina henkilö, joka vastaa webinaarista ja sen kautta tapahtuvasta viestinnästä.

Lähetämme 2-3 päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse ohjeet sekä henkilökohtaisen osallistumislinkkisi, jonka kautta pääset kirjautumaan webinaariin vaivattomasti ja nopeasti.

Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Säästy matkustamisen vaivalta ja tule mukaan webinaariin mistä päin maailmaa tahansa!