Koulutus järjestetään vain webinaarina!

Koulutuksen käytyäsi sinulla on kattava kokonaiskuva vuosilomaetuuksista, niiden määräytymisestä sekä vuosilomalain soveltamisesta työpaikoilla. Lisäksi ymmärrät lomapalkan laskentasäännöt ja -tavat eri tilanteissa.

🔎 Aamupäivä: Loman ansainta ja antaminen
Aamupäivän osiossa pureudumme vuosilomalain perusteisiin. Käymme läpi loman ansaintaa erilaisissa työsuhteissa ja tarkastelemme, miten loman antaminen käytännössä toteutetaan työpaikoilla. Osallistujat saavat selkeän kuvan siitä, miten vuosilomalain säännökset vaikuttavat työsuhteen eri vaiheissa ja mitä työnantajan on hyvä huomioida vuosiloma-asioissa.

🔎 Iltapäivä: Lomapalkan laskenta ja erityistilanteet
Iltapäivän osiossa syvennymme lomapalkan laskennan sääntöihin ja tilanteisiin, joissa sääntöjä ei välttämättä löydy. Käsittelemme erilaisia lomapalkan laskentatapoja ja pureudumme erityistilanteisiin, kuten lomapalkan laskemiseen työajan muutostilanteissa. Saat konkreettisia esimerkkejä ja vinkkejä, joita voit soveltaa omassa työssäsi.

Päivän tarkempi sisältö ja aikataulu tästä.

Koulutus on kokopäivän mittainen, joten osallistujilla on mahdollisuus syventyä aiheeseen perusteellisesti ja esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Tule mukaan oppimaan ja kehittymään alan asiantuntijana!

💎 Koulutuksessa luennoitsijoina toimivat työoikeuteen erikoistunut lakimies Elina Nurmilahti Työsuhdejuristit Oy.:stä sekä johtava asiantuntija Jaana Neuvonen, Kemianteollisuus ry. Jaanalla on monipuolista HR-kokemusta sekä käytännönläheinen ote kouluttamiseen.

🔔 Lähetä kysymyksesi kouluttajille etukäteen!

Koulutuksen aikana on mahdollista esittää kysymyksiä luennoitsijoille chatin kautta. Voit myös lähettää kysymyksesi etukäteen. Luennoitsijat vastaavat kaikkiin kysymyksiin koulutuksen aikana. Kysymykset käsitellään luottamuksella, eikä kysyjän nimeä tai yritystä mainita. Lähetä kysymyksesi ilmoittautumisesi yhteydessä ilmoittautumislomakkeella, tai jätä kysymyksesi  jälkikäteen vahvistusviestissä saamasi muokkauslinkin kautta.

-Asiantuntijat apunasi-

@EKTieto #ektietokurssit #vuosilomalaki #lomapalkka #hr #palkkahallinto #palkanlaskenta