Koulutuksessa käymme läpi työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Selvitämme mitä tarkoittaa turvallisuusjohtaminen ja miksi työturvallisuus tulisi ottaa osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa ja arkea. Käsittelemme työnantajan työturvallisuusvelvoitteita, työntekijälle asetettuja velvollisuuksia sekä osapuolten rooleja työpaikan työsuojelutoiminnassa. Käymme läpi työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä huomioiden myös koronaviruksen mukanaan tuomat vaatimukset.

Käsiteltäviä aiheita:

  • Työnantajan ja työntekijän vastuut sekä roolit
  • Suunnitelmallinen vaarojen selvittäminen ja riskinarvioinnin päivittäminen
  • Koronaviruksen vaikutus työturvallisuuteen (mm. etätyössä huomioitavat asiat)
  • Ergonomia, fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus
  • Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta

Lisäksi koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti erilaisten oikeustapausten kautta työnantajan ja työntekijän työturvallisuusvelvoitteita, työnantajaorganisaation sisäistä vastuunjakoa sekä oikeudellisen vastuun kohdentumista.

Päivän tarkempi ohjelma tästä.

Koulutuksessa luennoitsijoina toimivat EK:n asiantuntija Suvi Lahti-Leeve sekä Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtaja ja lakimies Kristiina Riipinen.

 

”Työturvallisuuden hallinta edellyttää työympäristön tuntemista”

Jotta työpaikan turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi ovat hallinnassa, on tunnettava työpaikan työprosessit, toimintatavat ja työolosuhteet ja niihin liittyvät erilaiset vaara- ja haittatekijät. Ennakoimalla vaaratilanteet ja työkykyä haittaavat tekijät, estetään vahinkojen syntyminen. Vastuullinen työnantaja myös kehittää toimintatapoja, työolosuhteita, yhteistyötä ja työilmapiiriä.

Tapauskohtaisen arvioinnin perusteella työpaikalle laaditaan suunnitelmia ja turvallisuusohjeita, joiden avulla työnantaja huolehtii työn turvallisuudesta.

Haitta- ja vaaratekijöitä voivat olla esimerkiksi

– melu, pöly, kylmyys, kuumuus, myrkyt, tärinä, säteily tai sähkö
– vaaralliset koneet ja laitteet
– liiallinen kiire tai liian pitkät työajat
– bakteerit ja virukset, homeitiöt
– huono työskentelyasento, liian raskaat taakat tai huonot työskentelyvälineet
– epäasiallinen käytös ja häirintä
– väkivallan uhka

Työturvallisuus ja -suojelu kuuluu kaikille!

 

Osallistuminen webinaarin kautta helppoa ja vaivatonta!

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Mikrofonisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä vaivattomasti live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen aina henkilö, joka vastaa webinaarista ja sen kautta tapahtuvasta viestinnästä.

Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Säästy matkustamisen vaivalta ja tule mukaan webinaariin mistä päin Suomea tahansa!