Kuten kaikilla aloilla, myös palkkahallinnossa eletään tällä hetkellä haastavia aikoja. Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on tuonut esiin monia erityisiä kysymyksiä yritysten sisällä, myös palkanlaskentaan liittyen.

Puolen päivän koulutuksessa käsitellään erityistilanteiden, kuten lomautusten ja vaihtelevien työaikojen sekä päällekkäisten poissaolojen vaikutusta palkkahallintoon.

Pieni katsaus koulutuksen sisältöön:

 • Lomautustilanteet: Lomautustilanteita tarkastellaan palkanlaskennan, verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen osalta.
  Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen, ja se voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa.
  Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.
  Missä tilanteissa lomautetulle on maksettava irtisanomisajan palkka ja kuinka sen suuruus lasketaan? Entä miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?
 • Vaihtelevan työajan sopimukset: näitä kutsutaan nollatuntisopimuksiksi ja työntekijöitä kutsuttaessa työhön tuleviksi tai keikkatyöntekijöiksi.
  Vaihtelevan työajan sopimusten käytölle pitää olla laissa säädetyt edellytykset. Laissa säädetään mm. missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä.
  Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi myös kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta. Työntekijälle on maksettava sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka tekemättä jääneiltä työtunneilta. Työtuntien selvittämisestä on säädetty työsopimuslaissa.
 • Työstä poissaolo: työstä poissaolo voi johtua samanaikaisesti useammasta eri syystä; työntekijä voi olla samaan aikaan esimerkiksi sairaana ja lomautettuna.
  Mistä syystä työntekijän poissaolon katsotaan johtuvan? Miten ensisijainen poissaolosyy vaikuttaa palkanmaksuun ja lomaetuuksiin? Oikeuskäytännössä on sovellettu ns. aikaprioriteettiperiaatetta, mutta mitä poikkeuksia siihen on?

Tilaisuuden ohjelma tästä.

Kouluttajana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija sekä kokenut luennoitsija Antti Kondelin.

Ennakkokysymykset 18.5.2021 mennessä

Lähetä kysymyksiä luennoitsijalle etukäteen. Luennoitsija vastaa niihin koulutuksen aikana, ja kaikki kysymykset käsitellään luottamuksella; kysyjän nimeä, yritystä tai muita tietoja, jotka voisivat paljastaa kysyjän henkilöllisyyden, ei paljasteta. Lähetä kysymyksesi trilogian ensimmäiseen osaan 18.5.2021 mennessä tästä.

Webinaari

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Mikkisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä vaivattomasti live-chatin kautta. Paika päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö.
Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Eikö webinaarin ajankohta sovi sinulle?

Kannattaa silti ilmoittautua mukaan, sillä lähetämme sähköisen koulutusmateriaalin lisäksi webinaaritallenteen kaikille webinaariin ilmoittautuneille, jolloin voit katsoa tallenteen kahden viikon ajan missä vain, ja juuri silloin, kun se sinulle parhaiten sopii!

 

Tule mukaan! -Webinaariin voit osallistua kätevästi mistä päin Suomea tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-