Kuten kaikilla aloilla, myös palkkahallinnossa eletään tällä hetkellä haastavia aikoja. Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on tuonut esiin monia erityisiä kysymyksiä yritysten sisällä, myös palkanlaskentaan liittyen.

Puolen päivän koulutuksessa käsitellään erityistilanteiden, kuten lomautusten ja vaihtelevien työaikojen sekä päällekkäisten poissaolojen vaikutusta palkkahallintoon.

Pieni katsaus koulutuksen sisältöön:

 • Lomautustilanteet: Lomautustilanteita tarkastellaan palkanlaskennan, verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen osalta.
  Lomautuksen tarkoituksena on työnteon ja palkanmaksun väliaikainen keskeyttäminen, ja se voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa.
  Lomautettu työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa.
  Missä tilanteissa lomautetulle on maksettava irtisanomisajan palkka ja kuinka sen suuruus lasketaan? Entä miten luontoisedut vaikuttavat palkanlaskentaan, jos ne ovat käytössä lomautusaikana?
 • Vaihtelevan työajan sopimukset: näitä kutsutaan nollatuntisopimuksiksi ja työntekijöitä kutsuttaessa työhön tuleviksi tai keikkatyöntekijöiksi.
  Vaihtelevan työajan sopimusten käytölle pitää olla laissa säädetyt edellytykset. Laissa säädetään mm. missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä.
  Vaihtelevaa työaikaa noudattava työntekijä voi myös kieltäytyä työvuoroluettelon jälkeen tarjotusta työvuorosta. Työntekijälle on maksettava sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka tekemättä jääneiltä työtunneilta. Työtuntien selvittämisestä on säädetty työsopimuslaissa.
 • Työstä poissaolo: työstä poissaolo voi johtua samanaikaisesti useammasta eri syystä; työntekijä voi olla samaan aikaan esimerkiksi sairaana ja lomautettuna.
  Mistä syystä työntekijän poissaolon katsotaan johtuvan? Miten ensisijainen poissaolosyy vaikuttaa palkanmaksuun ja lomaetuuksiin? Oikeuskäytännössä on sovellettu ns. aikaprioriteettiperiaatetta, mutta mitä poikkeuksia siihen on?

Tilaisuuden ohjelma tästä.

Kouluttajana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija sekä kokenut luennoitsija Antti Kondelin.

Tämä koulutus toimii loistavasti myös täydentävänä pakettina tulevalle Palkanlaskennan erityiskysymyksiä -koulutuksellemme 12.11.2021!

-Asiantuntijat apunasi-