Kuten kaikilla aloilla, myös palkkahallinnossa eletään haastavia aikoja. Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on tuonut esiin monia erityisiä kysymyksiä yritysten sisällä, myös palkanlaskentaan liittyen.

Puolen päivän koulutuksessa käsitellään työntekijän työstä poissaoloja.

  • Milloin työntekijä saa olla poissa työstä työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi?
  • Milloin työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus sairausajalta, lääkärintarkastusajalta ja perhevapaan ajalta?
  • Miten poissaolot vaikuttavat tulorekisteri-ilmoituksiin?

🔎 Työkyvyttömyyden tulee johtua sairaudesta tai tapaturmasta. Työkyvyttömyys tulee osoittaa lääkärintodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työkyvyttömyydestä ilman aiheetonta viivytystä. Näitä sairausajan palkanmaksun edellytyksiä selvitetään koulutuksessa.

🔎 Työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus perhevapaisiin. Palkanmaksu perustuu kuitenkin työehtosopimuksiin. Koulutuksessa selvitetään, missä tilanteissa työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus ja missä ei.

🔎 Sairausajan palkanmaksusta on lähes aina sovittu työehtosopimuksissa, ja sairausajan palkka maksetaan työehtosopimuksessa sovitulta korvausjaksolta, joka määräytyy työsuhteen pituuden perusteella. Korvausjakso voi muodostua useammasta sairausjaksosta, jos sama sairaus uusiutuu 30 päivän kuluessa. Sairausajan palkan suuruus määräytyy työehtosopimuksen mukaan.

  • Mitä palkkaeriä täysi palkka -käsite sisältää?
  • Miten sairausajan palkka maksetaan, jos alalla ei ole yleissitovaakaan työehtosopimusta?

🔎 Osasairauspäiväraha perustuu työntekijän ja työnantajan sopimukseen osa-aikatyöstä.

  • Miten osa-aikatyöstä voidaan sopia?
  • Miten osa-aikatyö vaikuttaa sairausajan palkanmaksuun?
  • Voiko työntekijä olla vuosilomalla osa-aikatyön aikana?

Kouluttajana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija sekä kokenut luennoitsija Antti Kondelin.

 👉 Koulutuksen ohjelma tästä.

💡 Täydennystä koulutukseen webinaaritallenteen avulla!

12.11. Palkanlaskennan erityiskysymyksiä -koulutus on jatkoa kevään 2021 samannimiselle koulutuksellemme (20.5.), jossa käsiteltiin erilaisia palkanlaskentaan liittyviä erityiskysymyksiä.

Saat tallenteen -30 % koulutuksen alkuperäisestä hinnasta.

Täydennä siis osaamistasi ja tilaa lisäksi kevään webinaaritallenne eri aiheisista erityiskysymyksistä. Lisätietoja tallenteesta ja tallenteen tilaus tästä.

-Asiantuntijat apunasi-