Osa-aikatyö ja vaihtelevien työaikojen käyttö on jatkuvasti lisääntynyt. Niitä käytetään muun muassa ruuhkahuippujen tasaamisessa ja äkillisten sijaisuustarpeiden täyttämisessä. Työntekijällä osa-aikaisuuden syynä on yleisimmin opiskelu. Myös eläkkeelle siirtyminen, lastenhoito tai terveydelliset syyt ovat usein osa-aikatyön perusteena. Työsuhteen kestäessä työntekijä voi siirtyä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön sovituksi määräajaksi.

Lainsäädännössä on säädetty mahdollisuudesta siirtyä osa-aikatyöhön. Osa-aikatyöstä tai siihen siirtymisestä voidaan sopia työntekijän kanssa. Myös vaihtelevasta työaikaehdosta (ns. nollatuntisopimus, kutsuttaessa töihin tuleva) voidaan sopia työntekijän kanssa.

Työsopimuslaissa säädetään, missä tilanteissa vaihtelevan työaikaehdon käyttö on kiellettyä ja milloin se on sallittua. Vaihtelevan työaikaehdon sisältäviin sopimuksiin tulee jälleen muutoksia;  Esimerkiksi työvuoron peruuntuessa myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista työntekijälle on maksettava kohtuullinen korvaus peruuntumisesta aiheutuneesta haitasta, jollei  korvausta tai palkkaa muutoin maksettaisi.

Osa-aikatyöstä aiheutuu usein ongelmatilanteita palkanlaskennassa, koska lakipykälät ja työehtosopimusten määräykset eivät anna selkeää vastausta käytännön kysymyksiin.

Tässä koulutuksessa käsittelemme mm. seuraavia osa-aikatyöhön liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita:

  • Miten osa-aikatyöstä voidaan sopia.
  • Miten osa-aikatyön palkka- ja työehdot määräytyvät?
  • Miten osa-aikatyö vaikuttaa palkanlaskentaan?
  • Miten osa-aikatyössä kertyy vuosilomaa, miten lomapalkka lasketaan ja miten loma pidetään?
  • Miten sovitaan luontoiseduista osa-aikatyöhön siirryttäessä?
  • Miten lisä- ja ylityö määräytyvät osa-aikatyössä? Onko työntekijällä oikeus työajan tasoittumisvapaisiin ja arkipyhäkorvaukseen?

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Koulutuksessa luennoitsijoina toimii palkkahallinnon asiantuntija Antti Kondelin.

🎥 Webinaari

Webinaari toteutetaan GoToWebinarilla. Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä esitettävän kuvamateriaalin. Kamerakuva sekä mikrofonisi on pois päältä koulutuksen ajan, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan! -Webinaariin voit osallistua kätevästi mistä tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #hybridi #palkanlaskenta #taloushallinto #osaaikatyö #työaika #vuosiloma