Työlainsäädännössä tapahtuu paljon muutoksia, jotka ovat tulossa voimaan 2021- 2022!

Työnantajan on tärkeää pysyä ajan tasalla lakien ja säädöksien uudistuksista, sillä näiden normien rikkomisesta voi koitua juridisia seurauksia.

Kouluttajina toimivat valmistelutyöryhmissä mukana olleet EK:n Työelämä-vastuualueen asiantuntijat.

Kilpailukieltosopimukset – muutokset voimaan 2022

Webinaari 1.10. klo 9-10 | Työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työntekijä ei mene työsuhteen päätyttyä kilpailevan yrityksen palvelukseen. Asiasta säädetään työsopimuslaissa. Nyt näihin säännöksiin on tulossa merkittävä muutos, joka vaikuttaa kaikkiin kilpailukieltosopimuksiin. Lainmuutos on tulossa voimaan alkuvuodesta 2022.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Uusi yhteistoimintalaki 2022

Hybridi 15.10. & 16.11. klo 9-12 | Vanha laki kumotaan ja tilalle on tulossa kokonaan uusi yhteistoimintalaki. Koulutuksessa käydään lakiehdotuksen sisältö perusteellisesti läpi ja kiinnitetään erityistä huomiota siihen, mitkä asiat ovat muuttumassa ja miten työnantajien tulisi ottaa muutokset huomioon.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Uusi ilmoittajansuojelua koskeva laki

Hybridi 28.10. klo 9-12 | Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta ja kansallisen sääntelyn tulee astua voimaan viimeistään joulukuussa 2021.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Perhevapaauudistus ja uusi perhevapaajärjestelmä

Webinaari 11.11. klo 9-11 | Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022. Tulevassa perhevapaamallissa perheille on enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu myös näihin koulutuksiin!

20.11.2024
09:00 – 12:00

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta

Webinaari

24.10.2024
09:00 – 12:00

Työpaikan poissaolot: Sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut poissaolot

Helsinki & Webinaari

21.11.2024
09:00 – 12:00

Työ vähenee – mitä työnantaja voi tehdä?

Helsinki & Webinaari

17.09.2024
09:00 – 16:00

Työsuhdeasioiden tehostartti

Helsinki & Webinaari