Ilmoittaudu mukaan paikan päälle tai webinaariin!

Covid19-varautuminen: Seuraamme viranomaisten sekä emoyhtiömme Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ohjeistuksia koronatilanteesta tarkasti. Tilanteen niin vaatiessa tai asiakkaan omasta toiveesta voimme siirtää varauksen paikan päältä webinaariin vaivatta, ja tietysti kuluitta. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan!

Direktiivin täytäntöönpanoa on valmisteltu OM:n ja TEM:n kolmikantaisissa työryhmissä ja työryhmien sääntelyä koskeva mietintö julkaistiin kesäkuussa 2021.

Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 17.12.2021 ja se velvoittaa yksityisen sektorin oikeushenkilöt, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää perustamaan sisäisen ilmoituskanavan, jota käyttäen yrityksen henkilöstö ja yritykseen työnsä kautta yhteydessä olevat tahot voivat tehdä ilmoituksia yrityksen toiminnassa havaitsemistaan rikoksista tai rikkomuksista. Alle 50 työntekijän yritykset voivat myös ottaa käyttöön vapaaehtoisesti sisäisen ilmoituskanavan. Sääntely asettaa sisäiselle ilmoituskanavajärjestelylle minimiedellytykset ja ilmoituksen vastaanottajalle tietyt toimintavelvoitteet. Ilmoituksen voi tehdä myös viranomaiskanavaan mm. silloin, jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole käytettävissä. Sääntely antaa vahvan suojan vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneelle henkilölle ilmoituksen kohteen vastatoimia vastaan. Myös ilmoituksen kohdetta suojataan vahingoittamistarkoituksessa tehdyiltä perättömiltä ilmoituksilta.

Luennoitsijana toimivat EK:n asiantuntija Lauri Koskentausta, joka on toiminut EK:n edustajana lakiesitystä valmistelleessa OM:n työryhmässä, sekä EK:n asiantuntija Katja Miettinen, joka on toiminut EK:n edustajana lakiesitystä valmistelleessa TEM:n työryhmässä. Koulutuksessa käymme läpi uuden ilmoittajansuojelua koskevan sääntelyn keskeisen sisällön. Mukana luennoimassa on myös toimitusjohtaja
Miikka Karimo Exse Oy:stä, kertomassa erilaisista mahdollisuuksista järjestää yrityksen sisäinen ilmoituskanava ja käytännön kokemuksista erilaisten sisäisten ilmoituskanavien toimivuudesta, ilmoitusprosessin kulusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Koulutuksessa käymme läpi mm.

  • Ketä sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee ja millaisia vaihtoehtoja sääntely antaa ilmoituskanavan perustamiselle?
  • Mitä sisäisen ilmoituskanavan perustamisessa tulee ottaa huomioon?
  • Mitä velvoitteita yrityksellä on sisäisessä ilmoitusprosessissa?
  • Millaisista rikoksista ja rikkomuksista voi ilmoittaa?
  • Milloin ilmoituksen voi tehdä viranomaiskanavaan?
  • Millaista suojaa ilmoittaja saa ja miten suojellaan ilmoituksen kohdetta?
  • Mitä seuraamuksia sääntelyn sisältämien velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata?
  • Millaisia käytännönseikkoja ilmoituskanavan perustamisessa ja ilmoitusprosessissa on hyvä huomioida?
  • Millaisia kustannuksia sisäisen ilmoituskanavan perustamisesta aiheutuu?

Koulutuksen aikataulu tästä.

🎥 Webinaari

Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Mikrofonisi on vaimennettu koulutuksen ajaksi meidän toimestamme, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö. Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan! -Webinaariin voit osallistua kätevästi mistä tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #hybridi #työlainsäädäntö #ilmoittajansuoja #whistleblowing