Hallituksen esitys eduskunnalle annettu!

Direktiivin täytäntöönpanoa on valmisteltu OM:n ja TEM:n kolmikantaisissa työryhmissä ja työryhmien sääntelyä koskeva mietintö julkaistiin kesäkuussa 2021. Työryhmän valmistelema hallituksen esitys annettiin eduskunnalle viikolla 38/2022

Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Direktiivin mukaan kansallisen sääntelyn piti tulla voimaan viimeistään joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja näillä näkymin ja näillä näkymin sääntely tulee voimaan vuodenvaihteessa 2022-23.

Sääntely velvoittaa yksityisen sektorin oikeushenkilöt, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää perustamaan sisäisen ilmoituskanavan, jota käyttäen yrityksen henkilöstö ja yritykseen työnsä kautta yhteydessä olevat tahot voivat tehdä ilmoituksia yrityksen toiminnassa havaitsemistaan rikoksista tai rikkomuksista. Alle 50 työntekijän yritykset voivat myös ottaa käyttöön vapaaehtoisesti sisäisen ilmoituskanavan. Sääntely asettaa sisäiselle ilmoituskanavajärjestelylle minimiedellytykset ja ilmoituksen vastaanottajalle tietyt toimintavelvoitteet. Ilmoituksen voi tehdä myös viranomaiskanavaan mm. silloin, jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole käytettävissä. Sääntely antaa vahvan suojan vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneelle henkilölle ilmoituksen kohteen vastatoimia vastaan. Myös ilmoituksen kohdetta suojataan vahingoittamistarkoituksessa tehdyiltä perättömiltä ilmoituksilta.

Luennoitsijoina toimivat EK:n asiantuntija Katja Miettinen, joka on toiminut EK:n edustajana lakiesitystä valmistelleessa TEM:n työryhmässä. Koulutuksessa käymme läpi uuden ilmoittajansuojelua koskevan sääntelyn keskeisen sisällön. Mukana luennoimassa on myös konsultti, senior Sami Vainio-Palkeinen, BDO:sta, kertomassa erilaisista mahdollisuuksista järjestää yrityksen sisäinen ilmoituskanava ja käytännön kokemuksista erilaisten sisäisten ilmoituskanavien toimivuudesta, ilmoitusprosessin kulusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Koulutuksessa käymme läpi mm.

  • Ketä sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee ja millaisia vaihtoehtoja sääntely antaa ilmoituskanavan perustamiselle?
  • Mitä sisäisen ilmoituskanavan perustamisessa tulee ottaa huomioon?
  • Mitä velvoitteita yrityksellä on sisäisessä ilmoitusprosessissa?
  • Millaisista rikoksista ja rikkomuksista voi ilmoittaa?
  • Milloin ilmoituksen voi tehdä viranomaiskanavaan?
  • Millaista suojaa ilmoittaja saa ja miten suojellaan ilmoituksen kohdetta?
  • Mitä seuraamuksia sääntelyn sisältämien velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata?
  • Millaisia käytännönseikkoja ilmoituskanavan perustamisessa ja ilmoitusprosessissa on hyvä huomioida?
  • Millaisia kustannuksia sisäisen ilmoituskanavan perustamisesta aiheutuu?

Koulutuksen aikataulu tästä.

🎥 Hybridi-tilaisuus

Tilaisuus järjestetään hybridinä, jolloin voit osallistua koulutukseen joko paikan päällä tai webinaarin kautta.

Webinaari toteutetaan GoToWebinarilla. Webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Kamerakuva sekä mikrofonisi on pois päältä koulutuksen ajan, mutta voit esittää kysymyksiä live-chatin kautta. Paikan päällä on erikseen webinaarista ja live-chatista vastaava henkilö.

Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.

Tule mukaan paikan päälle, tai osallistu webinaarin kautta mistä päin maailmaa tahansa!

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #hybridi #työlainsäädäntö #ilmoittajansuoja #whistleblowing