Verovapaiden matkakustannusten korvausten maksamiseen liittyvät kysymykset ovat yksi ennakkoperinnän monimutkaisimmista alueista.

Miten erottaa mikä on työmatkaa ja mikä ei? Milloin on kyse työskentelystä varsinaisella työpaikalla, erityisellä työntekemispaikalla tai toissijaisella työpaikalla? Entä miten tilanteet ratkaistaan, kun työn tekemisen mallit muuttuvat ja työtä tehdään yhä useammin muualla kuin työnantajan toimitiloissa? Mitä voidaan korvata verovapaasti? Milloin maksetaan verovapaa kilometrikorvaus? Entä päiväraha?

Koulutuksessa pureudumme matkakustannusten korvausten maksamiseen liittyviin ongelmakohtiin ja avaamme niitä selkeiden case-esimerkkien avulla. Lisäksi käymme läpi Verohallinnon uusinta ohjeistusta sekä oikeuskäytäntöä.

Sisältö

  • Määritelmät ja käsitteet
  • Verovapaiden matkakustannusten korvausten edellytykset
  • Erityiskysymyksiä
  • Maksettavat korvaukset
  • Matkalaskun tietosisältö

Tarkempi ohjelma tästä.

Kouluttajana toimii EK:n veroasiantuntija Lauri Lehmusoja. jolla on taito esittää veroasiat selkeästi ja ymmärrettävästi, kepeyttä unohtamatta!

-Asiantuntijat apunasi-