Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano etenee
-Hallituksen esitys annettu eduskunnalle

Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Hallituksen esitys ilmoittajansuojelua koskevaksi laiksi annettiin eduskunnalle 19.9.2022.

Kyseessä on Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi, jonka tarkoituksena on ”…varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.” (Eduskunta/Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano: Linkki tässä)

Direktiivin tarkoituksena on säätää yhdenmukaiset vähimmäisvaatimukset ilmoittajien suojelulle julkiselle ja yksityiselle sektorille koko Euroopan unionin alueella ja se velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Direktiivi sisältää sääntelyä mm. ilmoittajalle annettavasta suojasta sekä ilmoituksen vastaanottamiseen ja käsittelyyn liittyvistä yritysten velvoitteista.

 Koulutus: Uusi ilmoittajansuojelua koskeva laki

🔎 Järjestämme koulutuksen 14.10.2022 klo 9-12 hybriditilaisuutena.
👉 Tutustu koulutuksen sisältöön & ilmoittaudu mukaan: TÄSTÄ.

Koulutuksessa käsittelemme mm.

  • Millaisista rikkomuksista ja rikoksista voi ilmoittaa?
  • Millaista suojaa ilmoittaja saa?
  • Mitä seuraamuksia sääntelyn sisältämien velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata?
  • Millaisia kustannuksia sisäisen ilmoituskanavan perustamisesta aiheutuu?
  • Minkälaisia erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia on yrityksen sisäisen ilmoituskanavan järjestämiseksi?

Kerromme myös erilaisista käytännön kokemuksista liittyen erilaisten sisäisten ilmoituskanavien toimivuuksista, ilmoitusprosesseista, sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä.

Luennoitsijat:
Asiantuntija ja varatuomari Katja Miettinen, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Katja on toiminut EK:n edustajana lakiesitystä valmistelleessa TEM:n työryhmässä.
Konsultti Sami Vainio-Palkeinen, BDO. Sami kertoo erilaisista mahdollisuuksista järjestää yrityksen sisäinen ilmoituskanava, sekä jakaa tärkeää tietoa käytännön kokemuksista erilaisten sisäisten ilmoituskanavien toimivuudesta, ilmoitusprosessin kulusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Tutustu koulutuksen sisältöön & ilmoittaudu mukaan
👉 TÄSTÄ

Osallistuminen webinaarin kautta tai paikan päällä:
🎧 Etänä webinaarin kautta osallistuessasi saat koulutuksesta webinaaritallenteen 🎬, joka on katsottavissa vielä 30 vuorokautta koulutuksen jälkeen. Sinun ei siis tarvitse olla paikalla koulutuksessa, vaan saat tallenteen kun rekisteröidyt mukaan webinaariin.
☕ Paikan päällä osallistuville tarjotaan maittava aamiainen ennen koulutuksen alkua, sekä kahvit tauon aikana. Kasvotusten on myös mukava verkostoitua ja keskustella alan kollegoiden sekä asiantuntijoiden kanssa.

 

#ilmoittajansuojelulaki  #ilmoituskanava #whistleblowingdirektiivi #whistleblower #

Tutustu myös näihin koulutuksiin!

20.11.2024
09:00 – 12:00

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta

Webinaari

24.10.2024
09:00 – 12:00

Työpaikan poissaolot: Sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut poissaolot

Helsinki & Webinaari

21.11.2024
09:00 – 12:00

Työ vähenee – mitä työnantaja voi tehdä?

Helsinki & Webinaari

17.09.2024
09:00 – 16:00

Työsuhdeasioiden tehostartti

Helsinki & Webinaari