Vuonna 2022 tulee voimaan useita työlainsäädännön muutoksia!

Työlainsäädäntöä muokataan jatkuvasti vastaamaan tämän päivän työelämää.

Työn tekemisen eri muodot sekä työsuhteiden moninaisuus haastaa pohtimaan muutoksia toimivan ja kannattavan työelämän puolesta. Me EK-Tiedossa seuraamme näköalapaikalta työlainsäädännön uudistuksia ja muutoksia, jotka luovat uusia työelämän pelisääntöjä, ja vaikuttavat jokaisen yrityksen ja työnantajan toimintaan, vaatien yritysjohdon, hr-henkilöstön sekä esimiesten tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä.

Alla koottuna vuonna 2022 voimaan tulevia työlainsäädännön uudistuksia, joista järjestämme myös koulutustilaisuuksia.

Koulutuksissa käytössämme ovat EK:n asiantuntijat, jotka ovat alansa parhaita asiantuntijoita ja toimivat useissa lainsäädäntömuutoksia valmistelevissa työryhmissä EK:n edustajina. Heidän kautta kuulemme ensikäden tietoa tulevista muutoksista sekä niiden taustoista ja vaikutuksista!

Kilpailukieltosopimukset

Lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2022. Muutoksen myötä työnantaja on korvausvelvollinen kilpailukieltosopimuksen sitovuuden ajan. Meneillään on vuoden siirtymäaika, jonka aikana työnantajien kannattaa käydä olemassa olevat kilpailukieltosopimukset läpi ja arvioida niiden tarpeellisuutta.

>> Lue lisää tytäryhtiömme Työsuhdejuristien blogista

Uusi yhteistoimintalaki 2022

Yhteistoimintalakiin on tullut 1.1.2022 alkaen uutuutena velvollisuus jatkuvaan vuoropuheluun eli tiedottamiseen ja entistä säännöllisempiin yt-neuvotteluihin henkilöstön kanssa. Työvoiman vähentämistä ja muita suuria muutoksia koskevat neuvottelut ovat jatkossa ns. muutosneuvotteluita, joihin liittyy uusia velvoitteita työnantajille. Työntekijöiden hallintoedustus on otettu osaksi yt-lakia.

>> Tilaa webinaaritallenne

Uutta työoikeudesta 2022

Hybridi 12.5. klo 9.00-12.15 | Kattava tiivistelmä työlainsäädännön uusimmista lakimuutoksista ja Suomen työelämään vaikuttavista EU-hankkeista.  Lisäksi luodaan katsaus muihin työoikeuden ajankohtaisiin aiheisiin sekä esitellään kiinnostavimmat tapaukset tuomioistuimista.

>> Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Perhevapaauudistus ja uusi perhevapaajärjestelmä

Webinaari 19.5. klo 9.00-11.30 | Perhevapaauudistus tulee voimaan 1.8.2022. Tulevassa perhevapaamallissa perheille on enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.
>> Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Uusi ilmoittajansuojelua koskeva laki

Hybridi 25.8. klo 9-12 | Ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi, ns. whistleblower-direktiivi, velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Sääntely velvoittaa yksityisen sektorin oikeushenkilöt, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää perustamaan sisäisen ilmoituskanavan, jota käyttäen yrityksen henkilöstö ja yritykseen työnsä kautta yhteydessä olevat tahot voivat tehdä ilmoituksia yrityksen toiminnassa havaitsemistaan rikoksista tai rikkomuksista.

Direktiivin mukaan kansallisen sääntelyn piti tulla voimaan viimeistään joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja näillä näkymin sääntely tulee voimaan aikaisintaan syksyllä 2022.

>> Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

 

-Asiantuntijat apunasi-

#yt-laki #kilpailukieltosopimukset #whistleblowing-direktiivi #perhevapaauudistus

Tutustu myös näihin koulutuksiin!

20.11.2024
09:00 – 12:00

Ajankohtaista arvonlisäverotuksesta

Webinaari

24.10.2024
09:00 – 12:00

Työpaikan poissaolot: Sairauspoissaolot, perhevapaat ja muut poissaolot

Helsinki & Webinaari

21.11.2024
09:00 – 12:00

Työ vähenee – mitä työnantaja voi tehdä?

Helsinki & Webinaari

17.09.2024
09:00 – 16:00

Työsuhdeasioiden tehostartti

Helsinki & Webinaari