Kurssin tavoitteena on selvittää palkan määräytymisperusteita ja palkanlaskennan yleisiä periaatteita. Palkkaeriä käsitellään lakien ja työehtosopimusten näkökulmasta. Työehtosopimusten erityyppisiä palkanlaskentasääntöjä käsitellään esimerkkien avulla.


Työntekijän palkkauksen osana voi olla erillisiä lisiä ja korvauksia. Tuntiperusteiset lisät voidaan jakaa työaikaan liittyviin lisiin ja muihin lisiin.

  • Miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
  • Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
  • Mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan ja milloin lisä on osa peruspalkkausta, joka otetaan huomioon lomapalkassa ja palkan korotusosissa?

Jatkossa jokainen palkkalaji tulee ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla, ja näin ollen käsittelemme myös tulorekisterin tulolajeja kurssilla. Tulorekisterin tulolajit eivät kuitenkaan ole sama käsite kuin palkanlaskennan palkkalajit. Palkkaa maksetaan tehdyn työajan ohella myös vuosiloman, sairausloman ja perhevapaiden ajalta.

  • Kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
  • Miten lomapäivän palkka lasketaan?
  • Miten sairausajan palkanmaksu voidaan järjestää?

Palkkaa voidaan maksaa myös luontoisetuina ja luontoisetu voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa usealla eri tavalla. Käymme läpi, miten luontoisetu käsitellään palkattoman poissaolon ajalta ja miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa. Lisäksi pureudumme peruspalkkausta täydentävään palkkaukseen, johon luetaan tulos- ja voittopalkkiot sekä muut palkitsemistavat. Palkkioiden kokonaiskustannuksessa on otettava huomioon, korottaako tulospalkkio lomapalkkaa tai muita palkkaeriä sekä maksetaanko palkkiosta sosiaalivakuutusmaksuja.

Tilaisuuden ohjelma ja tarkempi aikataulu tästä.

Kouluttajana toimii palkkahallinnon erityisasiantuntija sekä kokenut luennoitsija Antti Kondelin.

 

Voit osallistua myös webinaarin kautta – helppoa ja vaivatonta!

Live-webinaarissa näet ja kuulet ruudultasi luennoitsijan sekä paikan päällä esitettävän kuvamateriaalin. Kyseessä on live-tapahtuma, jolloin osallistujia on tilaisuudessa myös paikan päällä. Huomioithan, että pientä taustahälyä saattaa esiintyä.

Webinaari toteutetaan GoToWebinar -palvelun avulla, etkä tarvitse muuta kuin verkkoselaimen (suosittelemme Chromea tai Firefoxia) sekä sähköpostin. Lähetämme 2-3 päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse ohjeet sekä henkilökohtaisen osallistumislinkkisi, jonka kautta pääset kirjautumaan webinaariin vaivattomasti ja nopeasti.

Lisätietoja ja vinkkejä webinaarista löydät tästä.


Säästy matkustamisen vaivalta ja tule mukaan kurssille mistä päin maailmaa tahansa!