Tehokkaassa kahden tunnin webinaarissa käymme läpi ison joukon tärkeimpiä työoikeudellisia oikeustapauksia vuoden ajalta. Tapausten läpikäynnin yhteydessä pohdimme myös tuomioiden taustalla olevia juridisia kysymyksiä.

Tärkeitä ennakkopäätöksiä, joita webinaarissa käydään myös läpi, on annettu muun muassa:

⚖ yhteistoimintalaista (KKO 2021:17)
⚖ työsuhteen irtisanomisesta (TT 2021:20)
⚖ luottamushenkilön tietojensaantioikeudesta (TT 2020:74)
⚖ työntekijän takaisinottovelvollisuudesta (KKO 2021:47)

Opit myös ymmärtämään

  • mihin tuomioistuin kiinnittää huomiota päätöstä tehdessään.
  • miten työpaikalla voidaan toimia jo etukäteen niin, että oikeuteen ei jouduta tai että siellä pärjätään jos sinne kuitenkin joudutaan.
  • miten toimia, jos saat kutsun tulla todistajaksi ja mitä työnantajan pitää pystyä näyttämään oikeudessa toteen?

Kouluttajana toimii Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lainopillinen asiantuntija, varatuomari Mikko Nyyssölä. Mikko on päätyönsä ohella myös työtuomioistuimen tuomari, ja hän on osallistunut lukuisien oikeusriitojen käsittelyyn.

-Asiantuntijat apunasi-

#koulutus #ektietokurssit #webinaari #työsuhde #työlainsäädäntö