Työlainsäädäntöön on tulossa jälleen tärkeitä muutoksia!

Tule kuulemaan vaihtelevan työajan (ns. nollatyösopimuksien) uusista, selkeistä pelisäännöistä. Entä miten uusi laki määrittelee liikesalaisuuden, ja milloin sen hankkiminen, käyttäminen tai ilmaiseminen ei ole sallittua? Entä voidaanko yritykseen palkata oppisopimusopiskelija yrityksen lisätyön tarjoamisvelvoitteesta ja takaisinotosta huolimatta?

Koulutuksessa käydään siis läpi mm. seuraavia aiheita:

    • vaihtelevan työajan sopimuksia (ns. nollatyösopimuksia) koskevat lakimuutokset (voimaan 1.6.2018)
    • uusi liikesalaisuuslaki
    • oppisopimusopiskelijan palkkaaminen lisätyön tarjoamisvelvoitteesta ja takaisinotosta huolimatta

Vuoden 2017 aikana valmistui ehdotus uudeksi työaikalaiksi. Lakiesityksen lopullinen muoto ei ole vielä selvillä. Jos esityksen sisältö on tiedossa, kurssilla esitellään lakiehdotuksen keskeisimmät kohdat.

Hallitus on asettanut myös työryhmän pohtimaan vuosilomalain uudistamista. Kurssilla luodaan katsaus uudistuksen ajankohtaiseen tilanteeseen.

Lisäksi tutustumme tuoreimpaan oikeuskäytäntöön mielenkiintoisten esimerkkitapausten kautta. Aiheita ovat mm.:

  • ns. puitesopimukset
  • uudelleen sijoittaminen tuotannollisissa ja taloudellisissa perusteissa

 

Päivän tarkempi aikataulu tästä