Kurssi on kattava läpileikkaus palkan määräytymisperusteista ja erilaisista palkkaeristä. Kyse on siitä, millä perusteella ja mistä palkkaa maksetaan sekä kuinka palkka lasketaan. Palkkaerien käsittelyssä olennaisia kysymyksiä ovat, otetaanko palkkaerä huomioon muiden palkkojen laskuperusteena ja maksetaanko palkkaerästä sosiaalivakuutusmaksuja.

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Siitä alkaen työnantaja ilmoittaa palkanmaksuittain kaikki työntekijän palkanmaksua koskevat tiedot tulorekisteriin. Tulorekisterin tulolajit eivät sisällä kaikkia palkanlaskennan palkkalajeja. Jokainen palkanlaskennan palkkalaji tulee kuitenkin ilmoittaa jollakin tulorekisterin tulolajilla. Mihin tulolajiin palkkaerä määräytymisperusteensa mukaan kuuluu?  Mitä vakuutusmaksuja kustakin palkkalajista maksetaan ja mitkä ovat tulolajien ns. oletusarvot?

Kurssilla käymme läpi muun muassa nämä asiat:

 • erilaiset peruspalkkaustavat sekä lisät ja korvaukset
 • mitä työaikalakiin ja työehtosopimukseen perustuvia tuntikohtaisia lisiä yleensä maksetaan
 • täydentävä palkkaus ja palkitseminen
 • tulorekisterin tulolajit ja niiden ilmoittamistavat
 • tulolajien oletusarvot eli mitä vakuutusmaksuja tulolajista maksetaan?
 • millä tulolajilla palkkaerä tai korvaus voidaan ilmoittaa?

Lisäksi kurssilla käsitellään eri palkkaustavoille ominaisia laskentasääntöjä. Käsittelemme kurssilla lisä- ja ylityökorvaukset sekä muun kuin tehdyn työajan palkat, kuten vuosiloman, sairausloman ja perhevapaiden ajalta maksetut palkat. Saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:

 • miten kuukausipalkka jaetaan työajan ja poissaoloaikojen palkaksi osa-ajan palkanlaskentaa käyttäen?
 • missä tilanteissa kuukausipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään vakiojakajaa?
 • tuntipalkkaisen palkanlaskennassa käytetään keskituntiansiota. Mitä palkkoja keskituntiansiolla tavallisesti lasketaan?
 • kuinka ylityön perusosa ja korotusosa lasketaan?
 • miten lomapäivän palkka ja lomakorvaus lasketaan?
 • sairausajan ja äitiys- tai isyysvapaan palkka

Kurssilla perehdymme niin ikään myös luontoisetuihin sekä tulos- ja voittopalkkioihin. Selvitämme mm.:

 • miten luontoisetu voidaan käsitellä osana kokonaispalkkaa?
 • miten luontoisedut otetaan huomioon muiden palkkaerien laskennassa, kuten lomapalkassa, äitiysajan palkassa ja ylityöajan palkassa?
 • missä tilanteissa tulospalkkio otetaan huomioon muiden palkkojen laskemisessa?
 • milloin voittopalkkiosta maksetaan sosiaalivakuutusmaksuja?

Päivän tarkempi ohjelma tästä

Kouluttajana toimii palkkahalllinnon asiantuntija Antti Kondelin.

Olisiko webinaari sinulle parempi vaihtoehto?

Voit osallistua kurssille helposti nyt myös live-webinaarin kautta, jolloin  näet ruudultasi esitettävän kuvamateriaalin sekä kuulet luennoitsijan äänen. Kyseessä on live-tapahtuma, jolloin osallistujia on tilaisuudessa myös paikan päällä. Huomioithan, että pientä taustahälyä saattaa esiintyä.

Webinaari toteutetaan GoToWebinar -palvelun avulla. Webinaariin osallistumiseen ei tarvita maksullisia lisäohjelmistoja. Tietokoneelle ei myöskään tarvitse etukäteen asentaa mitään ohjelmistoja. Webinaariin liittyminen käynnistetään sähköpostin ja tavallisen selainohjelman avulla (esim. Internet Explorer, Chrome tai Firefox).  Osallistuminen tapahtuu etukäteen toimitetun linkin kautta vaivattomasti ja nopeasti.

Voit osallistua webinaariin myös tabletilla tai älypuhelimella. Tarvittava maksuton GoToWebinar-sovellus on tällöin ladattava laitteen sovelluskaupasta ja asennettava ennen osallistumista.