Olen perehtynyt yritysturvallisuuden kokonaishallintaan. Erityisiä osaamisalueitani ovat riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen ja kyberturvallisuuskysymykset. Mielestäni yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta ja sen keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Vastaan EK:n yritysturvallisuuden neuvottelukunnan toiminnasta ja edustan EK:ta erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä turvallisuusalan työryhmissä ja verkostoissa.

Ennen EK:n palvelukseen tuloani työskentelin 15 vuoden ajan poliisin palveluksessa, jossa toimin rikostorjunnan ja tiedustelun operatiivisissa tehtävissä sekä henkilö- ja yritysturvallisuuden johtotehtävissä.