Olen perehtynyt yritysturvallisuuden kokonaishallintaan. Erityisiä osaamisalueitani ovat riskienhallinta, turvallisuusjohtaminen ja kyberturvallisuuskysymykset. Mielestäni yritysturvallisuus on yrityksen kaikkien toimintojen turvallisuutta ja sen keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Johdan FISC Ry:tä, joka on kyberturvallisuusalan yritysten ja muiden organisaatioiden yhteenliittymä. Näin ollen vastaan kyberturvallisuusalan yhteisestä edunvalvonnasta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Teemme verkostomaisesti laajaa yhteistyötä turvallisen, digitaalisen Suomen menestyksen eteen.

Ennen nykyisiä tehtäviäni toimin Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK) yritysturvallisuudesta vastaavana, johtavana asiantuntijana. Sitä ennen työskentelin 15 vuotta poliisin palveluksessa, jossa toimin rikostorjunnan ja tiedustelun operatiivisissa tehtävissä sekä henkilö- ja yritysturvallisuuden johtotehtävissä.