Työskentelen Sivistystyönantajat ry:ssä työmarkkinalakimiehenä. Toimenkuvaani kuuluu jäsenneuvonnan ohella kouluttaminen, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeudenkäyntien hoitaminen sekä työehtosopimusneuvotteluihin osallistuminen.

Minulla on pitkä kokemus työmarkkinalakimiehen tehtävistä eri työnantajaliitoissa sekä vahva työoikeudellinen osaaminen. Pyrin palvelemaan mahdollisimman asiakas- ja käytännönläheisesti.