Toimin Teknologiateollisuus ry:ssä työmarkkinalakimiehenä. Toimenkuvaani kuuluu työehtosopimusneuvottelujen lisäksi jäsenneuvonta, kouluttaminen, erimielisyyksien ratkaisu ja oikeudenkäyntien hoitaminen sekä työturvallisuuteen ja työsuojelun yhteistoimintaan liittyvät asiat.

Aiemmin olen työskennellyt mm. työmarkkinatehtävissä elintarviketeollisuudessa sekä yrityksen henkilöstöhallinnossa. Näkökulmani työlainsäädäntöön on käytännönläheinen. Neuvonta- ja koulutustyössäni pyrin havainnollistamaan käsiteltäviä aihealueita.