Olen perehtynyt syvällisesti kilpailusääntelyyn, julkisiin hankintoihin ja kilpailuneutraliteettikysymyksiin.

Jo vuodesta 2008 alkaen olen edustanut EK:ta useissa eri ministeriöiden työryhmissä, joissa valmistellaan kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä. Olen ollut pitkään mukana myös EU:n komission julkisten hankintojen asiantuntijaryhmässä.

Ennen EK:hon siirtymistäni keräsin käytännön kokemusta hankinnoista muun muassa valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:ssä ja Helsingin kaupungin liikelaitoksessa.